“Bu kitapları çıkar evden!..”

 

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
abdullatif.uyan@tg.com.tr
11 Mart 2011 Cuma
“Bu kitapları çıkar evden!..”
 

Bursa’da medfun bulunan Açıkbaş Mahmut Efendi, komşusu bir gencin evine gitti bir gün. Odasında bâzı kitaplar görüp îkaz etti onu:
- Bu kitapları evden çıkar evlâdım!
Delikanlı sormadan edemedi:
- Neden efendim?
- Hepsi de zararlı bunların.
- Baş üstüne efendim, dedi.
Ama bir türlü kıyamadı atmaya. Sözü yere düşmesin diye bir ikisini çıkardı o gece. Ve yattı. Uyur uyumaz bu zâtı gördü rüyâsında. Mübarek zat sordu hemen:
- Attın mı o kitapları evden?
Korku ile uyandı. Namaz kılıp tekrar uyudu. Uyur uyumaz tekrar gördü bu zâtı. Daha bir celâlliydi bu sefer.
- Hâlâ atmadın mı o kitapları?
Korkup fırladı yataktan. Ve çıkarıp attı hepsini. Ertesi gün erkenden kapısı çalındı gencin. Açtığında bu zâtı gördü eşikte. Gülümsüyordu mübârek:
- Attın o kitapları değil mi?
- Evet efendim attım.
Elindeki kitabı uzatıp;
- Onların yerine, bu kitabı getirdim. Ehl-i sünnet bir âlim yazmış. Bu sana kâfi gelir, buyurdu.
Ve nasîhat etti:
- Evlâdım, rastgele (yüz kitap) okuyacağına, bir doğru kitabı (yüz defâ) oku!
Bu nasîhat, çok hoşuna gitti gencin.
Onu dinledi ve kazandı.
***
Bir gün de bâzı sevdiklerine;
- Bir Müslümanla herhangi bir konuda ihtilâfa düşerseniz, ben haksızım deyip, ondan özür dileyin, buyurdu.
- Hikmeti ne efendim? dediler.
- Çünkü Peygamber Efendimiz; (Kendisi haklı iken, ben haksızım deyip özür dileyene, Cennette büyük bir köşk verilecektir. Kefili de benim) buyuruyor.

> www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com

http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?id=483134

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !