Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sorular

 Tam boyutlu görseli gösterSORU : İtikat mezhebimiz nedir?

CEVAP:Ehli sünnet vel cemaattir,

SORU : İtikatta mezhep imamımız kimdir?

CEVAP:İtikatta mezhep imamımız İmamı Ebu Mansur Muhammet Maturidi'dir.
SORU :Amelde mezhebimiz nedir?

CEVAP:Hanifi Mezhebidir.
SORU :Amelde mezhep imamımız kimdir?
CEVAP:Amelde mezhep imamımız İmamı Ebu Hanife(r.a) dir.
SORU: Dört büyük halife kimdir?
CEVAP: Dört büyük halife Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ömer(r.a), Hz. Osman(r.a) ve Hz. A.li(r.a)dir.
SORU :Kur'an-ı Kerim kimin zamanında kitap haline getirildi?
CEVAP: Kur'an-ı Kerim Hz. Ebubekir(ra) zamanında kitap haline getirildi. SORU :32 farz nelerdir?
CEVAP : 2 si teyemmümün farzı, 3ü guslün farzı, 4 ü abdestin şartı, 5 i islamın şartı, , 6 sı imanın şartı,
12 si namazın farzıdır.  Bunların hepsine 32 farz denir.

SORU :Teyemmümün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Teyemmümün farzı 2 dir.
1.Niyet etmek.
2.Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh etmek, sonra ellerimizi tekrar toprağa vurup kollarımızı mesh etmektir

SORU :Guslün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Guslün farzı 3 tür.
1.Ağza bir defa dolu dolu su vermek.
2.Burna bir defa dolu dolu su vermek.
3.Bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

SORU :Abdestin farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Abdestin farzı 4 tür.
1.Yüzü yıkamak.
2.Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
3.Başın dörtte birini mesh etmek.
4.Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

Tam boyutlu görseli gösterSORU :İslamın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:İslamın şartı 5 tir.
1.Kelime-i Şehadet getirmek.
2.Namaz kılmak.
3.0ruç tutmak.
4.Zekat vermek.
5.Hacca gitmek.

SORU :İmanın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP : İmanın şartı altıdır.
1.Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2.Allah 'ın meleklerine inanmak.
3.Allah'ln peygamberlerine inanmak.
4.Allah 'ın kitaplarına inanmak.
5.Ahiret gününe inanmak.
6.Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.
SORU :Namazın farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Namazın farzı 12 dir. Altısı içinden altısı dışından:
Dışındakiler:
l.Hadesten taharet:Abdest yoksa abdest almak. Cünüp ise gusletmek.
2.Necasetten taharet:Bedenden, elbiseden ve namaz kılacağı yerde pis sayılan bir şey var ise onu gidermek (temizlemek)tir.
3.Setr-i avret: Başkasının görmesi haram olan yerleri (avretyerini) örtmek. Avret yeri: Erkekte göbekten diz kapağına kadar. Kadında yüzü ve bedeni hariç bütün bedenidir.
4.İstikbali kıble: namaz kılarken kıbleye yönelmektir.
5.Vakit:Namazı belirlenen vakitte kılmaktır.
6.Niyet:Kalbi ile niyet etmektir.
İçindekiler:
l.İftitah tekbir: Namaza Allah-u Ekber lafzıyla başlamaktır.
2.Kıyam:Namazda kıraati yerine getirecek kadar ayakta durmaktır.
3.Kıraat:Kur'an'dan bir ayette olsa okumaktır.
4.Rüku:Elleri dizlere koyarak eğilmektir.
5.Secde:Alnı ve burnu secdeye koymak(secde etmektir).
6.Ka'de-i Ahire:Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.

                                                                        SORULARIMIZ DEVAM EDECEK.............

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !