“Mazlumun bedduâsından sakın!”

 

Hikmetler
Mehmet Oruç
mehmet.oruc@tg.com.tr
03 Mart 2011 Perşembe
“Mazlumun bedduâsından sakın!”
 

Zulüm ve haksızlık, fitneleri çeken, mihnetlere, sıkıntılara sebep olan, memleketleri, malı, mülkü perişan eden çok kötü bir âfettir.
Resûlullah efendimiz, Hazreti Ali’ye; “Yâ Ali! Mazlûmun bedduâsından sakın. Çünkü mazlûm, Allahü teâlâdan hakkını ister. Allahü teâlâ ise, hiç kimseyi hakkından alıkoymaz” buyurdu.
Hasen-i Basrî hazretleri buyurdu ki: “Üç kimse vardır ki, Allahü teâlâ kıyâmet günü onlara nazar etmez ve onları tezkiye de etmez. Onlar için acı bir azap vardır. Bunlar; zâlim devlet başkanı, cimri olan zengin, kibirli olan fakirdir.”
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Sizden biriniz, mazlûm bir kişinin dövüldüğü yerde durmasın. Çünkü Allahü teâlânın laneti, o mazlûmu müdâfaa etmedikleri için, orada hazır bulunanların üzerine iner.”
Hazreti Ömer, vâlilerinden birine buyurdu ki: “Mazlûmun âhını almaktan kork. Çünkü mazlûmun duâsı kabûl olunur.”
Hazreti Ali buyurdu ki: “Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir.”
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bir gün adalet ile hükmetmek, altmış senelik ibadetten efdaldir.)
(Şu beş şeyin cezası gecikmez:
1- Devlete isyan etmek. 2- Gadr (hainlik, zulüm) etmek. 3- Anaya, babaya asi olmak. 4- Akrabaya ziyareti kesmek. 5- İyiliğe karşı şük-retmemek.)
(Şu beş kişinin duası makbuldür:
1- Zulüm bitene kadar mazlumun. 2- Evine dönünceye kadar hacının. 3- Cihad bitene kadar gazinin. 4- İyileşinceye kadar hastanın. 5- Arkadaşının arkasından dua edenin.)
(Şu altı şey zararlıdır:
1- Amirlerin sefih olması. 2- Kan dökülmesi. 3- Hükmün satılması. 4- Akrabadan uzaklaşılması. 5- Kur’an-ı kerimin musikiye vesile yapılması. 6- Zabıtanın çoğalması.)
(Üç şeyin zararı, yapana geri döner:
1- Zulüm. 2- Hile. 3- Sözünde durmama.)

Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !