Said Nursi'nin Ehli Sünnet Karşıtı Sözleri

1- Hazreti Mehdi kuvvetli ve kasretli şahsı maneviyi yani büyük bir cemaati temsil eder.Hazreti Mehdi manevi kılıcıyla süfyan komitesini öldürecek ve dağıtacak MÜSLÜMAN İSEVİLERİ deccal komite...sini öldürecek.

2-Hazreti İsa Alehisselam' ın şahsı manevisinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek.Hristiyanlık bir nevi Müslümanlığa inkilap edecektir [dönüşecektir] Şahsı Hazreti İsa Alehisselam o dini hak cereyanının başına geçecek.

3-Mehdi ve cemaatinin şahsı manevisinin 3 vazifesi……
.
4-O zatın 3. vazifesi, hilafeti islamiyeyi ittihadı islama bina ederek İsevi ruhanileriyle Dini İslama hizmet etmektir.

5- İncil'in Kuran-ı Kerim'e ittihad etmesi.

6-Şimdi hatıra geldi ki,şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra ,zülumatı dağıtacak zatlar ise ,Hazreti Mehdinin şakirtleri olabilirdi.

7-Kahraman ordunun başarı ve zaferi Mustafa kemale verilemez.hadisi şerife göre çıkacak zararlı o adamın Mustafa kemal olduğunu zaman gösterdi.Mustafa Kemal'e dost değilim ve itiraz ediyorum.hadisi şerifte ahirzamanda çıkacak ,islamiyetin zararına çalışacak diye haber verdiği Mustafa Kemal'dir

8-Atatürk İslam deccalidir. O ölünce Şeytan dünyaya duyurdu.yani hoparlörle dünyaya duyurmuştur (radio).Süfyan su içecek eli delinecek hadisi şerifi,Atatürkün rakıyla hasta olacağınu ve israf edeceğini,alnında kafir yazılıdır hadisi şerifi,şapka giyenler içindir (zorla giyenler hariç),kendine secde ettirecek hadisi şerifi,atatürkün kendisine ve heykellerine başeğdirmesidir,ahirzamanda kimse nefsine hakim olamaz hadisi şerifi,Atatürk zamanında dans oyun ve eğlenceler ortaya çıkmıştır,Atatürk İslamiyet aleyhine çalışmıştır.atatürk Ayasofya camisini puthaneye,Osmanlının diyanet dairesini kız lisesine çevirmiştir.

9- Ahirzamanda gelecek Hazreti Mehdi de Risale-i Nura kıymet verecek itikadındayım.

10- Nur talebeleri haklı olarak risalei nurun şahsı manevisini bir nevi mehdi(telakki) anlamak ediyorlar.

11- Mustafa Kemale İslam deccali,süfyan(ahirzamanda gelen kendisi gibi münafıklara önderlik eden dinsiz) dediği için 50 ''Risale-i Nur'' talebesiyle afyon ağır ceza mahkemesine sevk edilir.
12-deccalin mühim kuvveti yahudidir.bir parça tevili rusyada çıkmıştır. Koministlik Yahudi milletinden olan,TROÇKİ'yi LENİN'den sonra rus hükümetinin başına geçirmiş.büyük deccalin bir kısım icraatlerini gösterdiler.

13- Süfyan komitesi Hazreti Mehdi'nin manevi kılıcıyla öldürülecektir.

14- İsa Alehisselam'ın şahsı manevisinden hakiki İsevilik dini zuhur edecek ve o din hakiki islamiyetle birleşecek.bir nevi islamiyete inkılap edecek (dönüşecektir)

15- İseviliğin şahsı manevisi,vahyi semavi kılıcıyla müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. İsa Alehisselam İseviliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'i öldürür yani ilahi fikrini öldürecek.

16- İsa Alehisselam' Deccalin şahsı manevisini öldürecek,İsevi ruhaniler İsevi dininin hakikatlerini islamiyetle mezcederek(karıştırarak) dinsizliği manen öldürecektir.hz isa as gelir hz mehdiye namazda ikdida eder(uyar) diye rivayeti bu ittifaka ve kuran hakikatinin mektubiyetine(kendisine uyulan) ve hakimiyetine işaret eder.

17- İslam Deccal'i masonlara aldanır.


18- Cihan harbi sebebiyle ''İslam ve İsevi'' dininin barışması zarureti doğduğunu belirtiyor

19- Hristiyanlıkla ittifak etmek gerekli

20- İsa Alehisselam İseviliğin şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccali öldürür….

21-Deccal ve Mehdinin şahsı manevisinden bahsediyor.

22- Avrupa 2.dir.1.si hakiki İseviliği yaşayan 2.si bildiğimiz Avrupa

23- Aslında 2 Deccal var. İmamı Ali yalnız İslam Deccalinden bahseder.

26- Büyük Deccalin cebir ve ceberutu mutlakına (zorlamasına) karşı itaat etmeyen şehit olur ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz,belki günahkarda olmaz.devamında şahsı manevi ve İsevi ruhlardan bahsediyor

28- İslam deccali horasan tarafından çıkacak demek,türk ordusu rivayet edilen zamanda,horasanda olmadığından İslam deccali orada çıkacak demektir.


29-3 Deccal vardır. Deccalin biri Cengiz hülagü namında biridir.

30- Deccal İsa Alehisselam'dan 10 belki 20 misli yüksek boyludur.sonra yine şahsı manevi ve İsevi ruhaniyetinden ve cemaatinden bahsediyor.

32- Yahudi ve hristiyanlarla dost olabilirsiniz

33- Dinsizler tarafından öldürülen ve dindar Hristiyan'lar bir nevi şehit olabilir

34- Çoğu yerlerde Müslüman ve Hristiyan ittifaklarından bahsediyor

35- Hristiyanlık namına örfi kanunlar,medeni düsturlar alınmış,başka bir suret verilmiştir.bu suret tebdil edilse(değişse) o libas(elbise) değiştirilse,yine İsa Alehisselam' ın esas dini baki kalabilir. İsa Alehisselam' tekzip (yalanlama) ve inkar çıkmaz


KAYNAKLAR:SAİDİ NURSİNİN KİTAPLARI VE KENDİ GÖRÜŞÜ

1-MEKTUBAT SH:56
2-EMİRDAĞ LAHİKASI 1 SH:267
3-SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ SH:9
4-MEKTUBAT SH:351
5-EMİRDAĞ LAHİKASI 1 SH:58
6-ŞUALAR SH:605
7-EMİRDAĞ LAHİKASI 1 SH:254
8-5.ŞUA-ŞUALAR SH:417
9-EMİRDAĞ LAHİKASINDA TALEBELERİNE HİTABEN
10-EMİRDAĞ LAHİKASI 1 SH:266
11-TARİHÇE-İ HAYAT SH:573
12-ŞUALAR SH:587
13-MEKTUBAT SH:444
14-MEKTUBAT SH:56
15-MEKTUBAT SH:6
16-ŞUALAR SH:587
17-ŞUALAR SH:594
18-SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ SH:191
19-EMİRDAĞ LAHİKASI 1 SH:206---LEMALAR SH:151
20-MEKTUBAT 1.MEKTUP SH:347
21-115.MEKTUP SH:369
22-17. LEMA SH:643
23-5. ŞUA SH:885

26-5.ŞUA SH:887

28-5. ŞUA VE 6. ŞUA SH:892
29-14.ŞUA SH:1085
30-KASTAMONU LAHİKASI 50. MEKTUP SH:1061

32-MÜNAZARAT SH:1944
33-13.ŞUA SH:1022
34-20.LEMA SH:663---KASTAMONU LAHİKASI 162.MEKTUP SH:1667---EMİRDAĞ LAHİKASI 1 SH:1897-1898-----130.VE151. MEKTUP SH:1766----SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ SH:12062
35-29.MEKTUP SH:557

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !